Pasėlių draudimas

Draudžiamos šios augalų grupės:

 • Javai – žieminiai ir vasariniai kviečiai, žieminiai ir vasariniai kvietrugiai, žieminiai ir vasariniai rugiai, žieminiai ir vasariniai miežiai, avižos, grikiai.
 • Aliejiniai augalai – žieminiai ir vasariniai rapsai, žieminiai ir vasariniai rapsiukai, aliejiniai linai, garstyčios, aliejaus gamybai aguonos, saulėgrąžos, sojų pupelės, ridikai;
 • Kukurūzai;
 • Bulvės – pramoninės ir krakmolui;
 • Cukriniai runkeliai;
 • Ankštiniai augalai – žirniai, pupos, pupelės, vikiai, lęšiai, lubinai bei mišiniai;
 • Pluoštiniai augalai – pluoštinės kanapės ir pluoštiniai linai;
 • Energetiniai ir pašariniai augalai;
 • Sėklos.

Draudžiamos rizikos:

 • Kruša (K);
 • Liūtis (L);
 • Audra (A);
 • Iššalimas (I);
 • Stichinė sausra (SS)
 • Ilgalaikis lietus (IL);
 • Ugnis (U).

Derliaus pasėlius žemdirbiai gali drausti:

 • tik nuo krušos (draudimo paketas Secufarm LT1),
 • nuo krušos, audros ir liūties (Secufarm LT 3 K-A-L),
 • krušos, audros, liūties ir iššalimo arba stichinės sausros, arba ilgalaikio lietaus (Secufarm LT 4 K-A-L-I/SS/IL),
 • krušos, audros, liūties, iššalimo ir/arba stichinės sausros (Secufarm LT 5 K-A-L-I/SS/IL),
 • krušos, audros, liūties, iššalimo, stichinės sausros, ir ilgalaikio lietaus (Secufarm LT 6 K-A-L-I-SS-IL),

kur Secufarm – produkto linijos pavadinimas, LT – šalies indeksas, skaitmuo – apdraustų rizikų skaičius, raidės – draudžiamų rizikų pavadinimų pirmosios raidės.

Po rizikų nurodoma augalų grupė, kuriai priklauso draudžiama augalų rūšis (pvz.: „Secufarm LT 3 K-A-L- kukurūzai“).